Polski Związek Wędkarski zrzesza ponad 600 tys. członków, reprezentujących wszystkie środowiska i grupy społeczne

 • 600000
  Ponad 600.000 członków

  Największe stowarzyszenie polskich wędkarzy

 • 5000
  Ponad 5.000 łowisk

  Największy wędkarsko-rybacki użytkownik wód śródlądowychw Polsce

W 2020 roku Polski Związek Wędkarski obchodził 70-lecie swojej działalności

W 2020 r. społeczność wędkarska w Polsce obchodziła jubileusz 70-lecia Polskiego Związku Wędkarskiego, który został powołany 19 marca 1950 roku na Nadzwyczajnym Zjeździe, którego działalność otworzyła kolejny etap w rozwoju zorganizowanego wędkarstwa w Polsce. W tym, że to roku obchodziliśmy też 50-lecie powstania naszego Koła. 50 lat minęło … tak, chciałoby się powiedzieć zgodnie ze słowami znanej piosenki … minęło jak jeden dzień. Ale to nieprawda … 50 lat historii i działalności naszego Koła nie minęło bez echa. Koło PZW Dąbrowa Tarnowska ma swoją markę i renomę, która otwierała i nadal otwiera wiele drzwi, za którymi są nasi partnerzy, sympatycy i przyjaciele. Nigdy nie byliśmy sami, nasze łowiska i stoły gościły i goszczą wiele wartościowych osób i wytrawnych wędkarzy. Już trzecie pokolenie buduje naszą organizację, wciąż buduje i rozwija, bowiem od zarania naszej historii przewodnią myślą i zachowaniem naszego dąbrowskiego środowiska braci wędkarskiej było, jest i będzie hasło … zgoda buduje, niezgoda rujnuje.  Głównym celem naszej organizacji jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie wód, działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej. Polski Związek Wędkarski to jedna z największych organizacji pozarządowych w naszym mieście. Na przestrzeni lat Koło nasze liczyło od 52 wędkarzy w 1970 roku, około 200 w latach 90-tych, niecałej setki w latach 2 tysięcznych (z powodu rozbicia dąbrowskiego koła na mniejsze koła w innych miejscowościach) do około 250 członków w obecnej chwili (tj. 2023 rok) i utrzymuje się na tym samym poziomie. Długoletnim prawie 30-letnim Prezesem był kol. Piotr Buchaniec, za którego bardzo dużo działo się w dąbrowskim kole. Obecnie pracuje on we władzach tarnowskiego Okręgu, będąc delegatem z naszego koła PZW. Koło nasze realizując główne cele naszej organizacji może pochwalić się licznymi sukcesami sportowymi oraz rekreacyjnymi. Reprezentacji naszego Koła uczestniczą, co roku w zawodach wędkarskich organizowanych na szczeblu Okręgu. Mamy 6 członków Społecznej Straży Rybackiej, która dba o to, aby wędkarze przestrzegali obowiązujące w regulaminie przepisy wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na ich podstawie. W tym miejscu należy podkreślić bardzo dobra współpracę z Posterunkiem Państwowej Straży Rybackiej w Tarnowie oraz Policją w Dąbrowie Tarnowskiej. W tym miejscu chcielibyśmy przekazać serdeczne podziękowania kolegom za ich wieloletnią, aktywną działalność, która dobrze służyła organizacji w realizacji jego statutowych celów. Dziękuję pracownikom Zarządu Okręgu, którzy na równi z działaczami, na co dzień wnoszą cenny wkład w umacnianie Związku i udzielają nam wymiernej pomocy. Słowa podziękowania kierujemy także do władz miasta, wszystkich instytucji i osób prywatnych, które wspierają nas w codziennej pracy na rzecz rozwoju wędkarstwa na naszym terenie. Życzymy wszystkim dużo satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć, a niewątpliwe sukcesy stanowiły zachętę do dalszej pracy dla dobra społeczności wędkarskiej. Życzymy wszystkim zdrowia, wspaniałych chwil i pięknych przeżyć nad wodą, a naszym przyjaciołom, sympatykom a szczególnie sponsorom dziękujemy za dotychczasową przychylność i okazywaną pomoc. Jesteśmy przekonani, że ten nastrój refleksji jaki udało się nam wspólnie wytworzyć, utwierdził wszystkich w przeświadczeniu, że wędkarstwo to nie tylko łapanie ryb, lecz także cześć naszej kultury i głębokiej tradycji w szerokim słowa tego znaczenia.

 

Może inne rozrywki gwałtowniejsze wywołują wrażenia, silniej wstrząsają nerwami, żadna jednak nie wymaga więcej sprawności, żadna umysłu tak skutecznie i gruntownie nie orzeźwia, żadna tak równomiernych pod względem pewności ręki, bystrości wzroku i szybkiego oryentowania się nie stawia wymogów, jak sztuka łowienia ryb. Prawda, że dziwnem się wydać musi niewtajemniczonym, jak łowić można największe ryby na haczyk ledwie widoczny, na żyłkę cienką jak pajęczyna, na kij wątły i nie ledwo pod własnym uginający się ciężarem – lecz w tem właśnie leży tryumf sztuki nad nieokrzesaną siłą, w tem odpowiedź na pytanie, dlaczego sport wędkowy, we właściwem swem znaczeniu „sztuką”, a nie li tylko zabawką się nazywa i nazywać powinno.

Prof. J. ROZWADOWSKI
(Poradnik miłośników sportu wędkowego, 1900 rok)

 Lorem ipsum dolor sit amet augue. Senectus vehicula tempus iaculis scelerisque leo hac. Ullamcorper tincidunt habitant dolor eleifend eu a rhoncus.Lorem ipsum dolor sit amet augue. Senectus vehicula tempus iaculis scelerisque leo hac. Ullamcorper tincidunt habitant dolor eleifend eu a rhoncus.Lorem ipsum dolor sit amet augue. Senectus vehicula tempus iaculis scelerisque leo hac. Ullamcorper tincidunt habitant dolor eleifend eu a rhoncus.Lorem ipsum dolor sit amet augue. Senectus vehicula tempus iaculis scelerisque leo hac. Ullamcorper tincidunt habitant dolor eleifend eu a rhoncus.

Historia

Polski Związek Wędkarski zrzesza ponad 600 tys. członków, reprezentujących wszystkie środowiska i grupy społeczne. Jest kontynuatorem 140-letniej historii i tradycji zorganizowanego wędkarstwa polskiego.

Test

test
test

Struktury organizacyjne PZW tworzą koła (ok. 2500) i okręgi (42) jako jednostki terenowe. Związek opiera działalność na pracy społecznej członków. Celem Związku jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie wód, działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej. Związkiem kieruje Zarząd Główny w Warszawie, organizując pracę całego stowarzyszenia. PZW prowadzi działalność w zakresie zagospodarowania i ochrony wód, realizuje politykę ekologiczna państwa, zgodną z przyjętymi przez Polskę międzynarodowymi konwencjami i dyrektywami Unii Europejskiej. Polski Związek Wędkarski jest członkiem dwóch międzynarodowych organizacji: – Międzynarodowej Konfederacji Wędkarstwa Sportowego - CIPS (od 1958 r.) – Międzynarodowej Federacji Sportu Rzutowego – ICSF (od 2003 r.).

Najważniejsze daty

Najważniejsze daty

Działalność edukacyjno-wychowawcza

Popularyzowanie i upowszechnianie wędkarstwa oraz wiedzy ekologicznej wśród młodzieży należy do najważniejszych celów statutowych PZW. Na XXVI Krajowym Zjeździe Delegatów PZW w 1997 roku w uchwale programowej stwierdzono m.in.: Wobec dokonującej się zmiany pokoleniowej, każde ogniwo organizacyjne Związku zobowiązane jest do prowadzenia, rozwijania i doskonalenia pracy szkoleniowo-wychowawczej w środowisku młodzieżowym.

Image

Praca ta powinna służyć pozyskiwaniu młodzieży do Związku i systematycznemu zwiększaniu liczby członków uczestników”. Realizacji tego zadania służą zapisane w Statucie PZW obowiązki zarządów wszystkich instancji, dotyczące organizowania pracy z młodzieżą i finansowania tej działalności. Koła i okręgi PZW tworzą sekcje młodzieżowe, organizują kursy i obozy wędkarskie zakończone egzaminami na kartę wędkarską, powołują wśród młodzieży kluby zainteresowań wędkarskich, organizują liczne i różnorodne konkursy i akcje edukacyjno-wędkarskie. Do tradycji w PZW weszły masowe imprezy sportowo-rekreacyjne związane z obchodami Dnia Dziecka. Tematyka młodzieżowa znajduje znaczące miejsce na łamach prasy wędkarskiej.

Całość nadzoruje i wspiera powołana przy Zarządzie Głównym PZW Rada ds. Młodzieży. Komisja ta opracowuje coroczne plany pracy z młodzieżą, a także nadaje uprawnienia instruktorom szkolenia młodzieży, którzy działają na szczeblu kół, okręgów oraz w ZG PZW. Elementem wspierania działalności młodzieżowej służą także: corocznie ustanawiane ulgi w składkach członkowskich dla młodzieży, odpowiednie zapisy w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb oraz system zawodów sportowych w kategoriach młodzieżowych.

Sport

Wędkarstwo jest najbardziej masowym hobby w Polsce. Wędkarstwo to rekreacja i wypoczynek, ale także dyscyplina sportowa uprawiana w wielu państwach na całym świecie. Rokrocznie organizowane są mistrzostwa świata i Europy, w których uczestniczą członkowie PZW.

Image

W Polsce sport wędkarski realizowany jest w klubach wędkarskich, a zawody towarzyskie rozgrywane są w kołach. Sport wędkarski realizowany jest poprzez organizowanie ogólnopolskich imprez z cyklu Grand Prix, mistrzostw okręgu i mistrzostw Polski. Z zawodów tych wyłania się reprezentantów Polski na mistrzostwa świata i Europy. Związki Wędkarskie, w tym również Polski Związek Wędkarski, zrzeszone są w Międzynarodowej Konfederacji Sportu Wędkarskiego (CIPS) oraz w Międzynarodowej Federacji Sportu Rzutowego (ICSF).

Polska od lat uczestniczy w rywalizacji międzynarodowej w wędkarstwie spławikowym (w kategorii seniorów, kobiet i juniorów), spinningowym (w kategorii seniorów), muchowym (w kategorii seniorów) oraz rzutowym (w kategorii seniorów, kobiet, juniorów i juniorek).

Organizowanie i promowanie sportu wędkarskiego jest jednym z celów statutowych Związku. Polscy wędkarze uczestniczą również w zawodach rangi mistrzostw świata i Europy, stanowiąc ścisłą czołówkę. Polscy wędkarze od 1985 roku w międzynarodowych zawodach zdobyli ponad 500 medali.

Działalność wydawnicza

Działalność wydawnicza to bogata literatura poradnikowa, liczne biuletyny organizacyjne i prasa wędkarska. Służą one prezentacji zasad organizowania wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, a także popularyzacji wiedzy dotyczącej użytkowania wód, ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej.

Polski Związek Wędkarski kontynuuje wydawanie czasopisma ”Wiadomości Wędkarskie”, którego pierwszy numer ukazał się w styczniu 1936 roku, jako wydawnictwo Związku Sportowych Towarzystw Wędkarskich, a od 1951 roku stanowi wydawnictwo PZW. Obecnie „Wiadomości Wędkarskie” ukazują się jako miesięcznik w nakładzie blisko 100 tys. egzemplarzy i zajmują pierwsze miejsce na rynku czasopism hobbystycznych w Polsce. Od 1999 roku redakcja publikuje także przewodniki wędkarskie pt. „Polskie wędkarskie eldorado”.

Wiele wydawnictw PZW zapewniło sobie historyczną rolę w rozwoju wędkarstwa w Polsce. Do takich należą wydane w 1985 roku „Wędkarstwo Polskie” Jerzego Paladino, „Wędkarstwo gruntowe” (1981 r.) i „Wędkarstwo spławikowe” (1986 r.) Zbigniewa Dziedzica oraz poradnik szkoleniowy PZW „O wędkarstwie, ekologii i etyce”. Ponadto staraniem PZW ukazują się kalendarze wędkarskie, plansze szkoleniowe, mapy, a także co roku aktualizowane zbiory przepisów sportu wędkarskiego, wykazy łowisk na rzekach górskich i wodach śródlądowych.

Zarząd Główny PZW od 1987 r. wydaje także „Biuletyn Wędkarski”, wydawnictwo do użytku wewnętrznego, którego dystrybucja odbywa się za pośrednictwem zarządów okręgów PZW. W sferze działalności wydawniczej i promocyjnej PZW działa również rzecznik prasowy PZW. Działalność wydawniczą prowadzi także większość zarządów okręgów, ograniczając się jednak do wydawnictw organizacyjnych i okazjonalnych oraz map i przewodników po lokalnych łowiskach wędkarskich.

W 2005 roku powstał portal związkowy www.pzw.org.pl, który od kilku lat znajduje się w ścisłej czołówce polskich serwisów internetowych o tematyce wędkarskiej.

W kolejnych latach PZW uruchomił serwisy: www.kartawedkarska.pl oraz www.szkolkawedkarska.pl.

Działalność naukowo-badawcza i wdrożeniowa

Polski Związek Wędkarski jest promotorem wędkarstwa proekologicznego, uznającego nadrzędność ochrony środowiska nad działalnością gospodarczo-komercyjną. W swojej działalności ma wsparcie nauki, współpracuje z większością ośrodków naukowo-badawczych i wyższych uczelni w Polsce wykonujących badania na rzecz ochrony środowiska, gospodarki wędkarskiej i rybackiej.

Image

Tematyka badawcza obejmuje:

 • prace ichtiofaunistyczne, monitoring ichtiofauny rzek,
 • opracowanie biotechniki rozrodu ryb,
 • badania czynników wpływających na efektywność zarybiania,
 • oceny presji wędkarskiej,
 • biologię ryb ze szczególnym uwzględnieniem gatunków cennych i zanikających,
 • badania wędrówek ryb, obserwacje przepławek, hydroelektrowni i spiętrzeń pod względem ich wpływu na produkcję ryb w rzekach.

PZW inspiruje i w dużej części finansuje prace naukowe, które umożliwiają nie tylko określenie aktualnego stanu ryb w większości rzek Polski, ale wskazują na możliwość jego poprawy w makroskali i skali lokalnej przez zmianę struktury zarybień. Pozwala to na restytuowanie gatunkowej różnorodności ichtiofauny w rzekach oraz przywracanie możliwości powrotu ryb wędrownych (certa, łosoś, jesiotr).

PZW podejmuje działania ograniczające dalszą degradację środowiska wodnego, włącznie z przywracaniem naturalnego biegu rzek i dostosowaniem gospodarki rybacko-wędkarskiej (zarybianie, połowy) do możliwości produkcyjnych wód. Organizuje lub współorganizuje konferencje naukowe służące prezentowaniu wyników badań prowadzonych na jego rzecz. Wydaje „Roczniki Naukowe” – czasopismo zawierającego publikacje z prowadzonych badań.