626498
626’498 CZŁONKÓW

Dołącz do największej społeczności wędkarskiej w Polsce

219000
PONAD 219 tyś. ha wód

626498
626’498 CZŁONKÓW

219000
PONAD 219 tyś. ha wód

Jak zostać członkiem PZW?

Warunkiem niezbędnym do uprawiania wędkarstwa w Polsce jest posiadanie karty wędkarskiej oraz stosownego zezwolenia wydanego przez uprawnionego do rybactwa, na którego wodach odbywać ma się wędkowanie.

Kartę wędkarską wydaje właściwy dla miejsca zamieszkania, starosta po przedłożeniu zaświadczenia o złożeniu przed komisją egzaminacyjną PZW. O miejscu i terminach przeprowadzania egzaminów informacji udzielają biura Zarządów Okręgów PZW. 

Egzamin obejmuje znajomość przepisów określonych w Ustawie o rybactwie śródlądowym oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

 • Wybierz Koło PZW
  w swoim miejscu zamieszkania

  Osoby zamierzające wstąpić do Związku winny zgłosić się do siedziby koła lub Okręgu PZW.

  Znajdź Koło PZW
 • Wypełnij deklarację przystąpienia do Polskiego Związku Wędkarskiego

  Wypełnienie deklaracji członkowskiej jest niezbędnym krokiem

  Znajdź Koło PZW
 • Wnieś opłatę wpisową
  oraz składkę członkowską
  Opłać składkę

Kto może zostać członkiem PZW?

 • Członkiem zwyczajnym PZW może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat.

 • Członkiem uczestnikiem PZW może być osoba w wieku poniżej 16 lat, za zgodą swego przedstawiciela ustawowego.

 • Cudzoziemcy mogą być członkami PZW.

 • Warunkiem niezbędnym do uprawiania wędkarstwa w Polsce

  jest posiadanie karty wędkarskiej oraz stosownego zezwolenia wydanego przez uprawnionego do rybactwa, na którego wodach odbywać ma się wędkowanie.

 • Kartę wędkarską wydaje właściwy dla miejsca zamieszkania, starosta

  po przedłożeniu zaświadczenia o złożeniu przed komisją egzaminacyjną PZW.

 • Egzamin na kartę wędkarską

  O miejscu i terminach przeprowadzania egzaminów informacji udzielają biura Zarządów Okręgów PZW. 

 • Egzamin obejmuje znajomość przepisów

  zawartych w Ustawy o rybactwie śródlądowym, Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Członkowie PZW płacą niższe składki za wędkowanie

  Każde łowisko w naszej bazie posiada własny profil – dzięki niemu jesteśmy w stanie sprawdzić aktualne ceny, regulamin, zdjęcia oraz aktualności lub wydarzenia.

 • Aby zostać członkiem PZW należy

  należy wypełnić deklarację i wnieść opłatę wpisową oraz składkę członkowską. 

Pytania i odpowiedzi

Uwaga!

Podczas wędkowania przestrzegać należy ustawy o rybactwie śródlądowym, a w przypadku łowienia ryb na wodach administrowanych przez PZW dodatkowo postanowień zawartych w RAPR i zezwoleniu. Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie wymiarów i okresów ochronnych poszczególnych gatunków ryb oraz limitów dziennych, dozwolonych miejsc i metod połowu. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:

Funkcjonariuszy Policji, Strażników Państwowej Straży Rybackiej, Strażników Społecznej Straży Rybackiej, Strażników Straży Leśnej, Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach, Inne podmioty uprawnione do kontroli wymienione w zezwoleniu uprawnionego do rybactwa.